Sotsiaalsete töögruppide liigid

Sotsiaalsete töögruppide liigid

Sotsiaaltöörühmad on kahe või enama patsiendiga terapeutilised rühmad, mida hõlbustab litsentseeritud terapeut sotsiaaltöö magistrikraadiga. Mõned programmid, näiteks ainete kuritarvitamise programmid, võimaldavad neil, kellel on bakalaureusekraad, juhendaja või terapeut. Sotsiaal-töörühm loob kaitsva keskkonna, kus üksikisikud, kes seisavad silmitsi samade probleemidega, võivad oma vajadusi adresseerida grupi seades.

Tugigrupid

Toetusgrupid aitavad inimestel, kes toime tulevad olukorra või olukorraga oma elus - näiteks lahutus, depressioon, vähk või muud haigused. Tugirühmad õpetavad patsientidele toimetulekuid, pakkudes emotsionaalset tuge ja mõistmist. Terapeudid kasutavad patsientide üksteisega ühendamiseks sidumismeetodeid ning moodustavad tugivõrgustikke ja empaatiatehnikaid, et luua grupi meeleolu, mis toetab ja mõistab. Patsiendid osalevad tugiorühmades pikema aja jooksul, töötavad individuaalsete küsimuste kaudu ja õpivad uusi toimetulemise mehhanisme.

Haridusgrupid

Haridusgruppide eesmärk on õpetada patsiente seisundist või olukorrast - näiteks uimastite teadlikkusest, diabeedist või südame rünnaku taastamisest. Haridusrühmad pakuvad patsientidele võimalust õppida seisundist, küsida küsimusi, arutada hirme või probleeme ja / või parandada või toime tulla olukorraga. Terapeudid julgustavad patsiente esitama küsimusi ja looma toetava, mittediskrimineeriva keskkonna, mis on vastastikku kasulik kõigile osalejatele.

Kasvugrupid

Kasvurühma aluseks on isiklik mure, millest üksikisikud soovivad omandada rohkem oskusi: näiteks suhtlemisoskus, tundlikkuse väljaõpe või motivatsioon. Patsiendid praktiseerivad uusi oskusi või õpivad uusi sotsiaalseid meetodeid. Majanduskasvgrupid pakuvad emotsionaalset ja psühholoogilist tuge, pakkudes teavet ja juhiseid vanade harjumuste muutmiseks ja uute õppimiseks.

Ravirühmad

Ravigrupid hõlbustavad taastumist või rehabilitatsiooni pärast seda, kui kliendid kannatavad trauma või vigastuste all või neid saab kasutada inimeste jaoks, kes on oma elusolijate ootamatult muutunud. Klient võib olla olnud vägivallakuriteo, raske haiguse või mõne muu traumaatilise sündmuse ohver. Terapeut palub sageli klientidel rääkida oma kogemuste voorudes, mis tagab, et kõik annavad oma panuse, ja julgustab kõiki kuulama ja näidata empaatiat. Kliendile õpetatakse valuliku või hirmutava sündmusega toimetulemise meetodeid. Rühmaravi võib osaleda ka inimestel, kellel on üleminek elule, nagu abielulahutus, abikaasa surm või "tühja nesti sündroom".

Jaga:
Jätnud Kommentaari